KYRKJELYDSMØTE


Nå er datoane bestemt for kyrkjelydane sine årsmøter. Alle bortsett frå Øyfjell er klare. Øyfjell vil bli annonsert når dato er bestemt.

Les meir
 

KYRKJELYDSMØTE


Nå er datoane bestemt for kyrkjelydane sine årsmøter. Alle bortsett frå Øyfjell er klare. Øyfjell vil bli annonsert når dato er bestemt.

Les meir

Laurdagsklubben på Kyrkjekontoret våren 24


Anne Ringehus og Nina R. Svendsen ynskjer igjen velkommen til laurdagsklubb for born i fylgje med vaksen

Les meir
 

Laurdagsklubben på Kyrkjekontoret våren 24


Anne Ringehus og Nina R. Svendsen ynskjer igjen velkommen til laurdagsklubb for born i fylgje med vaksen

Les meir

Matkasser er nederlag for samfunnet


Prostidiakonen er ute med si årsmelding for 2023. I denne meldinga opplevest han meir utfordrande enn tidlegare. Matkassene er naudsynte, men avslører og velferdssamfunnets manglar, seier han m.a.

Les meir
 

Matkasser er nederlag for samfunnet


Prostidiakonen er ute med si årsmelding for 2023. I denne meldinga opplevest han meir utfordrande enn tidlegare. Matkassene er naudsynte, men avslører og velferdssamfunnets manglar, seier han m.a.

Les meir

Snakket om døden på årets verdiseminar

Verdiseminaret på Vinjehuset 4.november innviterte til samtale om døden. Fagfolk som opplever døden nært i sitt virke, delte erfaringar. ...

Les meir
Foto: Erik Hillestad

Sondre Bratland og Marianne Lystrup i Grunge kyrkje

Torsdag 5. oktober kl 19: På haustens kulturkveld i Grunge kyrkje presenterer Marianne Lystrup den nye boka si om Sondre "Menneskelyden - S...

Les meir

Resultatet av Kyrkjevalet 2023 er klart

Val av sokneråd og bispedømmeråd vart gjennomført 10. og 11. september. No er resultata klare, også for bispedømerådet.

Les meir

Nina-prest innsett i tenesta

Nina Kirkerød er den nye soknepresten i Rauland og Øyfjell, samt Høydalsmo og Lårdal. Ho har fungert nokre veker allereie, men vart høgtide...

Les meir