Kyndelsmess - den gløymde heilagdagen


I dag 2. februar er det Kyndelsmess – ein gamal kyrkjeleg festdag der ein markerer dagen då Maria og Josef bar fram Jesus for Herren (Luk. 2.22-40). Dagen er i dag først og fremst markera i den katolske og ortodokse kyrkja. Sjølv om dagen og har fåt...

Les meir

 

Menigheten

Kyndelsmess - den gløymde heilagdagen


I dag 2. februar er det Kyndelsmess – ein gamal kyrkjeleg festdag der ein markerer dagen då Maria og Josef bar fram Jesus for Herren (Luk. 2.22-40). Dagen er i dag først og fremst markera i den katolske og ortodokse kyrkja. Sjølv om dagen og har fått sin plass i tekstrekkene lik andre søn- og heilagdagar i kyrkjeåret, er det få stader dagen blir markert med messer i kyrkja vår.

Les mer

Hyllar Anne Grete Preus i Rauland kyrkje 22. februar


Heidi Loddengaard Lofthus syng i Rauland kyrkje onsdag 22. februar kl. 19. Robertas er med på piano. Dei har kalla konserten "Ro meg over - ein hyllest til Anne Grete Preus"

Les meir

 

Menigheten

Hyllar Anne Grete Preus i Rauland kyrkje 22. februar


Heidi Loddengaard Lofthus syng i Rauland kyrkje onsdag 22. februar kl. 19. Robertas er med på piano. Dei har kalla konserten "Ro meg over - ein hyllest til Anne Grete Preus"

Les mer

Tone Anne Hvalen prestevikar til ny prest er på plass


Fram til ny sokneprest kjem på plass for Rauland-Møsstrond, Øyfjell, Høydalsmo, Lårdal, skal prostiprest Tone Anne Hvalen vikariere som prest i Vinje og Tokke fram mot sommaren. 

Les meir

 

Menigheten

Tone Anne Hvalen prestevikar til ny prest er på plass


Fram til ny sokneprest kjem på plass for Rauland-Møsstrond, Øyfjell, Høydalsmo, Lårdal, skal prostiprest Tone Anne Hvalen vikariere som prest i Vinje og Tokke fram mot sommaren. 

Les mer

 

Les Kyrkjelyden digitalt

Kyrkjelyden - arkiv 

Les meir

 

Ny sokneprest til delar av Tokke og Vinje juni 2023

Ein gong på forsommaren vil ny sokneprest vere på plass med nytt arbeidsområde, frå Møsstrond til Bandaks strender, via Rauland, Øyfjell og...

Les meir

 

Rauland: Sundagsskulen er i gang att!

Sigrig F. Nykos og Bjørnar Christensen innviterer til sundagsskule på Heimdal komande sundag, 6. november kl.17.00-18.00. Dei har sett opp ...

Les meir

 

Hausttakkefestar og utdeling av kyrkjebøker

I oktober har det vore hausttakkefest i fleire av kyrkjene våre. Rauland og Øyfjell har feira hausttakkefest og samstundes har 4- og 6- åri...

Les meir