VANDRE FOR HÅP


No er det tid for pilegrimsvandringar att.

Les mer

 

Menigheten

VANDRE FOR HÅP


No er det tid for pilegrimsvandringar att.

Les mer

Organist Robertas blir vigsla til kantor i Grunge kyrkje av biskop Stein torsdag 11. august kl. 18


Vigsling til kantor er ei stadfesting av at Robertas har teke ei ekstrautdanning som kvalifiserer til å vere kantor i Den norske kyrkja. Dette er den høgste utdanninga og tittel ein kyrkjemusikar i Den norske kyrkja kan ha. Vigslingsudstenesta torsd...

Les mer

 

Menigheten

Organist Robertas blir vigsla til kantor i Grunge kyrkje av biskop Stein torsdag 11. august kl. 18


Vigsling til kantor er ei stadfesting av at Robertas har teke ei ekstrautdanning som kvalifiserer til å vere kantor i Den norske kyrkja. Dette er den høgste utdanninga og tittel ein kyrkjemusikar i Den norske kyrkja kan ha. Vigslingsudstenesta torsdag 11. august kl. 18 er open for alle. 

Les mer

Grunge kyrkje var open kvar tysdag og torsdag i juli


Kvar tysdag og torsdag i juli var Grunge kyrkje open mellom  klokka 11 og 15. Friviljuge i kyrkjelyden stilte som «kyrkjevertar». 

Les mer

 

Menigheten

Grunge kyrkje var open kvar tysdag og torsdag i juli


Kvar tysdag og torsdag i juli var Grunge kyrkje open mellom  klokka 11 og 15. Friviljuge i kyrkjelyden stilte som «kyrkjevertar». 

Les mer

 

Konfirmansjonar 2022 laurdagar i august og september

Laurdag 13. august 2022: kl. 10:30 i Nesland kyrkje.  Laurdag 3. september 2022: kl. 10:30 i Grunge kyrkje,  kl. 13:00 i Vin...

Les mer

 

Kyrkjelyden nr 81 - sommaren 2022

Ny utgåve av "Kyrkjelyden" er klar i postkassene til St. Hans. Les kva "Anne prest" tenkjer rundt ordet "fortapt", og om Jarand Rønjom, som...

Les mer

 

Tusenkunstnaren som bygde Gudshus

Jarand Rønjom (1750-1822), var mannen bak kyrkjene i Åmotsdal, Vinje og Rauland, men utstillinga Vest-Telemark Museum opna 1. mai, dokument...

Les mer

 

Invitasjonar til neste års konfirmantar

Alle født i 2008 er velkomne til å vere konfirmantar i 2023.  I desse dagar går det ut invitasjonar til å bli med på førebuingane som sta...

Les mer