Laurdagsklubben er i gang att


Laurdagsklubben er eit tilbod til born i følgje med ein vaksen. Det er ulike aktivitetar, song og musikk, forming. Staden er Kyrkjekontoret.

Les meir
 

Laurdagsklubben er i gang att


Laurdagsklubben er eit tilbod til born i følgje med ein vaksen. Det er ulike aktivitetar, song og musikk, forming. Staden er Kyrkjekontoret.

Les meir

Sondre Bratland og Marianne Lystrup i Grunge kyrkje


Torsdag 5. oktober kl 19: På haustens kulturkveld i Grunge kyrkje presenterer Marianne Lystrup den nye boka si om Sondre "Menneskelyden - Sondre Bratland og folketonane som slapp fri". 

Les meir
Foto: Erik Hillestad  

Sondre Bratland og Marianne Lystrup i Grunge kyrkje


Torsdag 5. oktober kl 19: På haustens kulturkveld i Grunge kyrkje presenterer Marianne Lystrup den nye boka si om Sondre "Menneskelyden - Sondre Bratland og folketonane som slapp fri". 

Les meir

Resultatet av Kyrkjevalet 2023 er klart


Val av sokneråd og bispedømmeråd vart gjennomført 10. og 11. september. No er resultata klare, også for bispedømerådet.

Les meir
 

Resultatet av Kyrkjevalet 2023 er klart


Val av sokneråd og bispedømmeråd vart gjennomført 10. og 11. september. No er resultata klare, også for bispedømerådet.

Les meir

Nina-prest innsett i tenesta

Nina Kirkerød er den nye soknepresten i Rauland og Øyfjell, samt Høydalsmo og Lårdal. Ho har fungert nokre veker allereie, men vart høgtide...

Les meir

Kyrkjelyden nr 85 - sommaren 2023

  Dette er siste blad før feiringa av Møsstrond kyrkje 23. og 24. september. Det fortener ei framside, men og flotte bilete av Sveinun...

Les meir

Feira FNs flyktningedag

For sjuande gong markerte kyrkja i Øvre Telemark FNs flyktningedag, denne gongen i eit samarbeid med Vinjesenteret og Vaksenopplæringa i Vi...

Les meir

Dåp er populært

På sundag 11. juni var det stor dåp i Rauland. Heile 5 born vart døypt! Oversikten over døypte denne våren syner ein tendens med fleire døy...

Les meir