Pinsa - den usynlege høgtida?


Pinsa blir feira i Rauland kyrkje 19. mai kl. 11. Den som ikkje kjem seg dit, kan fundere over pinsa med å lese Eilevs artikkel i VTB sist tysdag.

Les meir
 

Pinsa - den usynlege høgtida?


Pinsa blir feira i Rauland kyrkje 19. mai kl. 11. Den som ikkje kjem seg dit, kan fundere over pinsa med å lese Eilevs artikkel i VTB sist tysdag.

Les meir

Oppretting av gravminne i Grungedal


Soknerådet tilbyr hjelp med maskiner og folk til den som treng å rette opp tunge gravminne som har sige skeive. Meld interesse på dugnaden 14. mai frå kl. 17.

Les meir
 

Oppretting av gravminne i Grungedal


Soknerådet tilbyr hjelp med maskiner og folk til den som treng å rette opp tunge gravminne som har sige skeive. Meld interesse på dugnaden 14. mai frå kl. 17.

Les meir

Kyrkjemøtet startar denne veka


Denne veka startar kyrkjemøte i Trondheim, og Stine Beate Ljostad frå Vinje er med som del av bispedømmerådet for Agder og Telemark. 

Les meir
 

Kyrkjemøtet startar denne veka


Denne veka startar kyrkjemøte i Trondheim, og Stine Beate Ljostad frå Vinje er med som del av bispedømmerådet for Agder og Telemark. 

Les meir

Diakoniprisen 2024 til Krosslimusikken

Under Diakonisamlinga for Vest-Telemark som var i Fyresdal sundag 7. april fekk Krosslimusikken Diakoniprisen. Dette var 31. gong prisen va...

Les meir

Laurdagsklubben på Kyrkjekontoret våren 24

Anne Ringehus og Nina R. Svendsen ynskjer igjen velkommen til laurdagsklubb for born i fylgje med vaksen

Les meir

Matkasser er nederlag for samfunnet

Prostidiakonen er ute med si årsmelding for 2023. I denne meldinga opplevest han meir utfordrande enn tidlegare. Matkassene er naudsynte, m...

Les meir

Snakket om døden på årets verdiseminar

Verdiseminaret på Vinjehuset 4.november innviterte til samtale om døden. Fagfolk som opplever døden nært i sitt virke, delte erfaringar. ...

Les meir