Kontaktinformasjon


Vinje kyrkjelege fellesråd

Adresse: Vinjevegen 1439, 3890 Vinje - se kart
Telefon:
35 06 25 85
Epost:
 kyrkjekontoret@vinje.kommune.no

Kyrkjetenar i Grungedal

Tone Edland

959 30 407

Send e-post

Diakon Vest-Telemark

Eilev Erikstein

35 07 52 34

911 13 580

Send e-post

Sokneprest Vinje

Tor Eivind Erikstein

35 06 25 86

952 37 673

Send e-post

Kyrkjeverje

Kjell Magne Grave

35 06 25 87

481 20 117

Send e-post

Kyrkjetenar i Møsstrond

Hilde Hovden

91592913

Send e-post

Kyrkjetenar Rauland og Øyfjell

Olav Jore

909 41 722

Send e-post

Sokneprest

Nina Kirkerød

91862089

Send e-post

Organist

Vaida Lamsodiènè

414 58 747

Send e-post

Kantor

Robertas Lamsodis

970 97 475

Send e-post

Kontorsekretær

Reidun Nystog

35 06 25 85

992 15 269

Send e-post

Kyrkjetenar Vinje og Nesland

Knut Rune Tveiten

952 02 298

Send e-post