Kontaktinformasjon


Vinje kyrkjelege fellesråd

Adresse: Vinjevegen 1439, 3890 Vinje - se kart
Telefon:
35 06 25 85
Epost:
 kyrkjekontoret@vinje.kommune.no

Kyrkjetenar i Grungedal

Tone Edland

959 30 407

Send epost

Diakon Vest-Telemark

Eilev Erikstein

35 07 52 34

911 13 580

Send epost

Sokneprest Vinje

Tor Eivind Erikstein

35 06 25 86

952 37 673

Send epost

Kyrkjeverje

Kjell Magne Grave

35 06 25 87

481 20 117

Send epost

Kyrkjetenar i Møsstrond

Hilde Hovden

91592913

Send epost

Kyrkjetenar Rauland og Øyfjell

Olav Jore

909 41 722

Send epost

Organist

Vaida Lamsodiènè

414 58 747

Send epost

Kantor

Robertas Lamsodis

970 97 475

Send epost

Kontorsekretær

Reidun Nystog

35 06 25 85

992 15 269

Send epost

Kyrkjetenar Vinje og Nesland

Knut Rune Tveiten

952 02 298

Send epost