Kontaktinformasjon


Vinje kyrkjelege fellesråd

Adresse: Vinjevegen 1439, 3890 Vinje - se kart
Telefon:
35 06 25 85
Epost:
 kyrkjekontoret@vinje.kommune.no