Born og unge


Sundagsskulane og konfirmasjonsførebuinga er bærebjelkane i kyrkja sitt tilbod for barn- og unge i Vinje. Konfirmantane får i dag eit tilbod over nesten eitt år, der noko skjer lokalt på soknenivå, og noko skjer på samlingar for konfirmantar i heile prostiet - frå Nome i sør, Notodden i aust, og Fyresdal og Vinje i vest og nord.

På biletet er det ein blid gjeng med konfirmantar før dei skal ut på bøsseinnsamling for Kirkens Nødhjelp. i 2020.

Under er det lenker til meir informasjon om tilbod for born og unge pr. i dag.