Gravferd


Gravferda er den siste handlinga som fellesskapet gjer for eit menneske. Gravferda er ei viktig hending for familie, vener og lokalsamfunn, der ein tek farvel med den ein kjær og nær, som no er død. Ein syrgjer og takkar for livet som har vore, og overlet den døde i Guds hender.