SPRELL LEVANDE I ØYFJELL.


No startar me opp att med sundagsskulen eller Sprell Levande som me kallar det i Øyfjell. Dette er eit tverrkyrkjeleg samarbeid. Samlingane er fordela mellom kyrkja og bedehuset på sundagar kl.11. Ei samling varer omlag ein time ,der me har: - bibelforteljing , song , leik.

Dette er ei samling som er for ungar frå tre år og oppover.

I desse dagar må me og ta smittevernet på alvor.

Stad og dato for samlingane:

4.oktober Kyrkja , 11.oktober Trovassli (merk tida) .Fyr på bålpanna ,og mat i lavvoen Hugs varme klede. 1.november Bedehuset , 8.november Kyrkja , 15.november Bedehuset , 22.november Bedehuset , &.desember Kyrkja .familiegudsteneste. Jolektybbeutstilling. Andre sundag i advent. Fredag 11.desember joleverkstad. Meir informasjon seinare.

VELKOMEN!!

Helsing oss i sundagsskulen : Åse Anita , Turid , Nunna , Gudny.

 

 

 

 

Tilbake