Olsoksamling i Vinje kyrkje


Også i år skipar ein til olsoksamling i Vinje kyrkje 29. juli kl. 17

Av programmet kan ein nemne at Knut Ringhus skal fortelje om jordmortenesta i gamla dagar.

Det blir allsong.

Etter samlinga blir det servering av graut og kaffi i Drengestoga i prestegarden. Kanskje blir det like fint som i 2023? (Bilete)

Alle er velkomne!

Arr. Vinje og Nesland sokneråd

Tilbake