Laurdagsklubben på Kyrkjekontoret våren 24


Anne Ringehus og Nina R. Svendsen ynskjer igjen velkommen til laurdagsklubb for born i fylgje med vaksen

Små og store er velkomne!

Song, bibelforteljingar og formingsaktivitetar - og matpause!

Her er "terminlista" for laurdagsklubben denne våren:

Alle dagar klokka 11 - 13 på Kyrkjekontoret.

  • Laurdag 27. januar
  • Laurdag 10. februar
  • Laurdag 24. februar
  • Laurdag 16. mars
  • Laurdag 23. mars
  • Laurdag 14. april
  • Laurdag 27. april
  • Laurdag 11. mai
Tilbake