Snakket om døden på årets verdiseminar


Verdiseminaret på Vinjehuset 4.november innviterte til samtale om døden. Fagfolk som opplever døden nært i sitt virke, delte erfaringar.

 

Endret overskrift og ingress 6. november 2023


Vinjehuset 4. november kl 11-14

Dette er 20.gongen Diakonatet i Vest- Telemark/ Vinje kommune og Kyrkja i Vinje held Verdiseminar. Fyrste gongen, i 2004, var 130 menneske til stades. 
Etterkvart har verdiseminara kvart år samla omkring 30-40 menneske.
Heller ikkje på årets tema treng ein rekne med å sette ut alt for mange stolar. Men kanskje er dei tema det  er færrast på, ikkje minst viktige?   

Det er inga påmelding, seminaret er gratis, og kaffi og kaker følger med. 
På årets Verdiseminar møter du desse:

  • Opning ved ordførar i Vinje Jon Rikard Kleiven 
  • Silje Merethe Småbrekke, kreftsjukepleiar i Tokke, Å følge menneske det siste stykket 
  • Silje Sjøtveit, diakon/ nettverksleiar i Det Norske Misjonselskap, Den siste olje. Om kyrkas omsorg for døyande 
  • Kjetil H. Olsnes, Vest- Telemark Gravferdsbyrå, Å arbeide med døden  
  • Kantor i Seljord Kjetil Bergheim, Døden sett frå orgelkrakken
  • Oppsummering ved Asgeir Sele, prost i Øvre Telemark,

Skulle ein lure på noko, kan ein ta kontakt med Prostidiakonen på 91113580  

Tilbake