Laurdagsklubben er i gang att


Laurdagsklubben er eit tilbod til born i følgje med ein vaksen. Det er ulike aktivitetar, song og musikk, forming. Staden er Kyrkjekontoret.

Laurdagsklubben er open mellomklokka 11 og 13 på desse laurdagane i haust:

30. september, 28. oktober, 11. november, 25. november, 9. desember

Klubben held til på Kyrkjerkontoret, i gode og luftige lokale med lyd av barneleik i veggane etter barnehagen som ein gong heldt til der.

Leiarane er Anne Ringhus og Nina Svendsen.

 

 

Tilbake