Resultatet av Kyrkjevalet 2023 er klart


Val av sokneråd og bispedømmeråd vart gjennomført 10. og 11. september. No er resultata klare, også for bispedømerådet.

Her er dei nye sokneråda i Vinje. 
Nedst i saka er og resultatet for val av Bispedømeråd, der har Stine Beate Ljostad frå Vinje, fått fast plass. Bispedømeråda i alle landets bispedøme utgjer og hovuddelen av Kyrkjemøtet.

Grungedal

Medlemmer:

 • Tone Edland, f. 1970 
 • Gudmund Tore Tveito, f. 1948
 • Nora Gardsteig, f. 1961 
 • Agnar Bratland, f. 1948

Varamedlemer:

 • Turid Kili Reinsviki, f. 1960 
 • Kjell Sigmund Nordgarden, f. 1960
 • Ingebjørg Nordgarden Bråstøyl, f. 1952
 • Olaug Øverland, f. 1956 
 • Sigmund Romtveit, f. 1951

Rauland sokn

Medlemer:

 • Even Rui, f. 1973
 • Sigrid Marit Finnseth Nykos, f. 1948
 • Hjartrud Vaagen Kallevik, f. 1978
 • Torgeir Naustvik-Jortveit, f. 1955

Varamedlemer:

 • Wenja Elisabeth Rui, f. 1945
 • Gunn Aslaug Seltveit Bøe, f. 1952
 • Heidi Christine Larsen, f. 1968

Vinje-Nesland sokn

Medlemer:

 • Heidi Loddengaard Lofthus, f. 1969
 • Ingebjørg Austjore, f. 1982
 • Svein Verpe, f. 1977
 • Anne Tone Aasbø, f. 1954
 • Bjørn Terje Bjugn, f. 1957
 • Anne Andersen Ringhus, f. 1956

Varamedlemer:

 • Marte Øien-Sudbø, f. 1993
 • Aslaug Kostveit, f. 1964
 • Ånund Drotning Nevestveit, f. 1953
 • Ingrid Anette Lier, f. 1956

Øyfjell sokn

Medlemer:

 • Gudny Anne Lid Unhjem, f. 1954 
 • Karin Drivarbekk, f. 1955 
 • Åshild Johanna Skatland Dale, f. 1973 
 • Wenche Seltveit Skolås, f. 1966

Varamedlemer:

 • Anne Lise Øygarden, f. 1967
 • Jorunn Rorge, f. 1956
 • Åse Marit Kleiv Dale, f. 1979
 • Marit Lindestad Holte, f. 1976
 • Knut Gunnar Rorge, f. 1957

I tillegg dei valde representantane til sokneråda, er soknepresten fast medlemi alle råda.


Bispedømerådet 2023-2027

 • Terje Damman, Åpen folkekirke
 • Stine Beate Ljostad, Åpen folkekirke
 • Geir Jørgen Bekkevold, Åpen folkekirke
 • Tore Thommassen, Nominasjonskomiteens liste
 • Erik Lunde, Nominasjonskomiteens liste
 • Håkon Kolstad Varhaug, Bønnelista: 
 • Andreas Holm, Frimodig kirke

I tillegg kjem Kathrine Tallaksen Skjerdal, vald mellom prestane i bispedømet og Per Gunnar Pedersen, vald av dei såkalt leke tilsette i bispedømet, i hovudsak alle lokalt tilsette.
I tillegg er biskop Stein Reinertsen fast medlem av rådet.

Tilbake