Val av sokneråd for sokna i Vinje


Det er berre éi liste å velje mellom til kvart av dei fire sokna i Vinje kommune: Rauland-Møsstrond, Øyfjell, Vinje-Nesland og Grunge sokn. Ein kan levere lista som ho er, eventuelt gi ekstrastemmer til kandidatar, og slik påverke personvalet. Sokneråda har ulik storleik, fire til seks medlemmer, men dei som får flest røyster, utgjer soknerådet. Dei neste tre bli vararepresentantar. Rådet vel leiar sjølve. Soknepresten er og medlem av rådet.

Her er listene over dei som stiller til val:

Rauland sokn
1.    Torgeir J Naustvik
2.    Heidi Larsen
3.    Sigrid Nykos
4.    Gunn A. Seltveit Bø
5.    Even Rui
6.    Hjartrud Kallevik Vaagen
7.    Gunn Heidi Aas
8.    Wenja E Rui

Øyfjell sokn
1.    Karin Drivarbekk
2.    Gudny Lid Unhjem
3.    Åse Marit Kleiv Dale
4.    Åshild J Skatland Dale
5.    Wenche Skolås Seltveit
6.    Marit Lindestad Holte
7.    Anne Lise Øygarden
8.    Knut Gunnar Rorge
9.    Jorunn Rorge

Vinje og Nesland sokn.
1.    Heidi Loddengaard Lofthus.
2.    Bjørn Terje Bjugn
3.    Ingebjørg Austjordet Våle
4.    Aslaug Kostveit
5.    Marte Øien
6.    Ånund Nevestveit
7.    Svein Verpe
8.    Anne A Ringhus
9.    Anne Tone Aasbø
10.    Ingrid Anette Lier.

Grunge sokn
1.    Tone Edland
2.    Sigmund Romtveit
3.    Kjell Sigmund Nordgarden
4.    Nora Gardsteig
5.    Gudmund Tveito
6.    Turid Reinsviki
7.    Olaug Øverland
8.    Agnar Bratland
9.    Ingebjørg Nordgarden Bråstøyl


 

Tilbake