Kyrkjelyden nr 85 - sommaren 2023


 

Dette er siste blad før feiringa av Møsstrond kyrkje 23. og 24. september. Det fortener ei framside, men og flotte bilete av Sveinung Svalastogas kyrkjekunst på side 6. 

Her er lenke til pdf av sommarutgåva 2023

I nr 85 finn du:

 • sokneprest Tor Eivind sine tankar om mangfald (side 2)
 • Invitasjon til dåp (side 3)
 • Kyrkjevalet 10. og 11 september (sidene 4 og 5)
 • Meir om jubileet på Møsstrond (side 6)
 • Haustens konfirmantar og invitasjon til konfirmantar hausten 24 (side 7)
 • Rullestoltest på alle kyrkjene våre saman med Bård Bestum (sidene 8, 9 og 10)
 • Helsing og omtale av IL Rein som og blir 100 år i år (side 11)
 • Omtale av Litteraturdagane og Geir Gundersen som kjem til
  Litteraturdaggudstenesten 27. august (side 11)
 • Kyrkjelydane er utfordra til å synleggjere trongen for fosterheimar (side 12)
 • Vandring for forandring 2023 og om Diakoniprisen til "No Boots" (side 13)
 • Barnas side frå Søndagsskuleforbundet (side 14)
 • Gudstenesteoversikt juni, juli, august, september og "Ættarrad" (side 15)
 • Du ska itte trø i graset, dikt av Einar Skjæraasen (side 16)
Tilbake