Konfirmant 2024


Du som er i konfirmasjonsalder og bur i Vinje kommune! Det blir informasjonsmøte 12. og 13. juni om konfirmantopplegget for deg som vil vere konfirmant i 2024.

Er du usikker på om du skal vere konfirmant i kyrkja? Har du bestemt deg? Lurer du på kva det vil sei å vere konfirmant? Eller er du føresett til ein eller ei som er i konfirmasjonsalder og usikker på kva det inneber? 

Vi vil gjerne invitere dykk, du som er i aktuell alder og føresette, til eit informasjonsmøte. Der får ein høyre litt meir om korleis opplegget i kyrkja er. Og stille dei spørsmåla du måtte ha. Mellom anna om leiren som me deltek på saman med konfirmantar frå andre delar av fylket.

Merk: Du treng ikkje reise på leir, det er og tilbod om andre samlingar du kan vere med på.
På informasjonsmøtet vil du høyre meir om dette.

Heile livet modnast me og veks som menneske. Det halve året me er saman set vi ekstra fokus på dette. Det å vere ung. Kva vil det sei å tru? Kven er eg?

Samstundes er vi med på ulike ting, slik som ei felles samling i Seljord og leir, som nemnt.

Nokon lurer på om det må vere døypt for å bli med. Det treng du ikkje vere. Det er noko du kan bestemme deg for i løpet av året. Om du vil konfirmerast, må du vere døypt. Og dersom du vil døypast, skjer det på eit tidspunkt og i ei form som du er med å bestemme.

PS: Det er sendt ut brev om informasjonsmøta til dei me har i vårt medlemsregister, men møtet er for alle u8ngdommar i aktuell alder, så fortell gjerne til dei som ikkje har fått brev, at alle er hjarteleg velkomne på informasjonsmøte! 

Informasjonsmøta: 

  • På Rauland skule, Festsalen, måndag 12. juni kl 18.
    For deg som høyrer til kyrkjene i Rauland, Øyfjell eller Møsstrond.
  • På Vinje Kyrkjekontor, tysdag 13. juni kl 18.
    For deg som høyrer til kyrkjene i Grunge, Vinje og Nesland.
  • Treng du meir informasjon før møta, ring til Tor Eivind Erikstein som er sokneprest i Vinje, tlf 95237673
Tilbake