Kyrkjelyden nr 82 - hausten 2022


Haustutgåva av Kyrkjelyden nr 82 - 2022, er klart med mellom anna ei framside som syner ein stolt Robertas Lamsodis og ein nøgd biskop Stein Reinertsen, då Robertas vart vigsla til kantor 11. august.
 

Pdf av heile bladet finn du her 

Inne i bladet finn du og første første del av preika som Erik Hillestad, leiar av Kyrkjeleg Kulturverkstad, heldt på messa i samband med Litteraturdagane 2022. Heile preika finn du her

Vidare finn du mellom anna omtale av 40-årsjubileet på Karten, og fine bilete av årets konfirmantar, i tillegg til informasjon om viktige datoar for dei nye konfirmantane 2022/2023.

På side 10 og 11 er det referat frå kyrkjegardsvandringane på Rauland og i Vinje. I Rauland fortalde m.a. Marit Vaagen Lilleland om langbesta si, Anne Aksvik. 
I Vinje fekk med høyre om Tone Kårehommen, også kalla "Syster Tone" - ein pioner inna helse- og omsorg i Vinje og Rauland. Aud Groven bar fram ein tekst Øystein Løk hadde skrive etter ein samtale han med  systrane Signe og Tone Kårehommen i 1989. Signe og Tone var tantene til Øystein.  

 

Tilbake