Sundagsskulen i Øyfjell


No startar me opp att med Sundagsskulen etter jol og nyttår.

Sundagsskulen er eit tverrkyrkjeleg samarbeid og samlingane er fordela mellom kyrkja og bedehuset på sundagar kl. 11.

Her er datoane fram til mai 2023:

Ei samling varar omlag ein time, der me har bibelforteljing, song og leik.

Stad og dato for samlingane våren 23 er:

12. februar på Bedehuset. 
19. februar i Kyrkja. 
5. mars på Bedehuset. 
12. mars i Kyrkja. 
19.   mars på Bedehuset. 
16. april i Kyrkja. 
23. april på Trovassli. Denne dagen må du ta med uteklede, for då blir det mykje aktivitet ute.

Med venleg helsing oss i Sundagsskulen

Nunna, Gudny, Åse Anita og Turid

Tilbake