KONSERT I GRUNGE KYRKJE


17.november kl. 19.00 vert det konsert i Grunge kyrkje.

 

Då kjem Sigmund Groven, Iver Kleive og Anne Vada og held konsert.

Konserten "INNUNDER JUL" har hausta gode kritikkar.

Det vert ein god time med tradisjonrike jolesangar, men ein vert og kjend med nokre nye.

 

Arr. Grungedal sokneråd.

Tilbake