Digital gudsteneste


Det vert digital gudsteneste sundag 10.januar 2021.

 

Gudstenesta vert sendt frå Holla kirkeruin. Det er sokneprest Hege Merethe Andal Hofsten og prost Asgeir Sele som held gudstenesta.

Den er tilgjengeleg heile dagen på www.ovretelemark.no

Tilbake