Grunge kyrkje


Grunge kyrkje er soknekyrkja for Grunge sokn, som dekker øvre del av Vinje kommune, frå Mogane og Grungebru i aust, vestover mot Grungedal, Tveiten, Edland, Haukeli, Vågslid og opp mot høgste Haukelifjell på grensa mot Røldal (i noverande Ullensvang kommune), og mot Bykle i retning Setesdal og Sørlandet.

Grunge kyrkje er ei langkyrkje i tre frå 1850 med plass til om lag 150 personar. Kyrkja er bygd ut frå ei tilpassa typeteikning av slottsarkitekt H.D.F. Lindstow. Svært mange norske kyrkjer er bygd over same lest, m.a. Nesland kyrkje her i Vinje, og Mo kyrkje i nabokommunen Tokke. Saave Brufloti frå Mo bygde kyrkja. 

Kyrkja er dekorert av rosemålaren Aanund Lunden frå Grungedal.

Harald Kihle har måla altartavla av den milde Kristus som kjem mot ein med fredshelsing. Landskapen han stig ut av, vatnet og fjella, er den du ser når du går ut av kyrkja. Skisser til Kristusfiguren finst i kyrkjestoga.

Øvst Guds faderauge, som vernar og velsignar. Det er sett i ein trekant, treeininga – Gud Fader, Jesus Kristus og Den heilage ande.

Bak i kyrkja heng ein litografi av Henrik Sørensens nordiske Kristus. Harald Kihle og Henrik Sørensen arbeidde saman sumrane i Smørklepp, og har truleg lete seg inspirere av kvarandre, m.a. når dei teikna og måla den «kvite», nordiske Kristus. 

Kyrkjetekstilar Raudt antipendium og preikestolsklede og altarduk er gjord og gjeven av Gudbjørg Kvammen som gåve til 100-jubileet i 1950. Inger Johanne Tveito restaurerte broderiet i 1993.

Til 150-årsjubileet i 2000 laga Borgny Farstad Svalastog både grøn og kvit komplette seriar. Inger Johanne Tveito broderte. (Meir om tekstilane - side 31 i jubileumsboka.)
Den lilla serien kom seinare, og er gjort og gjeven av Elisabeth Bratland.

Døypefatet som no vert bruka er i keramikk, gjort av Gerd Danbolt Svalastog. Det gamle, som truleg kom til kyrkja då ho var ny, er av fortinna kopar.

Oblatskrinet er eit lite klenodium i sylv frå 1748. Det og kalken er «gjenbruk» frå Heglands kyrkja i Moland. Kanskje kjem dåpsfatet og derifrå? ( meir s. 15 i jubileumsboka).

Nytt i år er to "brudestolar" i gyldenlær gjorde og gjevne av Bergljot Fosstveit.

Orgelet er eit digitalt orgel frå 2020. Det førre orgelet, eit pipeorgel frå Norsk Harmoniumfabrikk, er framleis på plass på galleriet, og kan nyttast.
Det eldste orgelet, eit trøorgel, står i kyrkjestoga. Det og er spelbart!

Les meir om kyrkja på kirkesok.no

Tilbake