Satsar for utabygdes vigslar og gravferder i Vinje sokn


Les nærmare om prisane.

Vedtak Vinje kyrkjeleg fellesråd 06-12-2007 sak 07/31.
Godkjent av Agder og Telemark bispedømeråd  16-01-2008.

Utabygdes vigslar :          Kr. 2.500,-

Det kan berre krevjast betaling for vigslar dersom ingen av dei vigde har vore folkeregisterførde i Vinje kommune.

Utabygdes gravferd:

Gravferd (i kyrkja)            Kr 2.500,-
Nedsetjing av kister         Kr 2.000,- 
Samla sum gravferder   Kr 4.500,-

Det kan berre krevjast betaling for gravferder dersom avliden ikkje har vore folkeregisterført i Vinje kommune, eller ikkje har tiknyting til familiegravstad på den aktuelle kyrkjegarden.

 Omvisning i kyrkjene Kr. 500,-

Tilbake