Reglar for leige av kyrkjene


REGLAR FOR UTLEIGE AV KYRKJENE I VINJE KOMMUNE.

 1. Arrangørar som ikkje har lokal tilknytning og som har inntekter av bilettsal i kyrkjene i Vinje.
  Betalar 10% av bruttointektene, minimum kr 2.000-, til Vinje kyrkjelege fellesråd. 
   
 2. Arrangørar som ikkje har lokal tilknytning og som ikkje har inntekter av bilettsal i kyrkjene i Vinje.
  Kr 1.000,- til Vinje kyrkjelege fellesråd. 
   
 3. Arrangørar som  har lokal tilknytning og som har inntekter av bilettsal i kyrkjene i Vinje.
  Betalar 5% av bruttointektene, minimum kr 1.000-, til Vinje kyrkjelege fellesråd. 
   
 4. Arrangørar som har lokal tilknytning og som ikkje har inntekter av bilettsal i kyrkjene i Vinje, betalar ikkje leige. 
   
 5. Administrasjonen kan dispensere frå p. 1 – 4. 
   
 6. Administrasjonen kan justere satsane i samsvar med prisindeksen. 


Reglane trer i kraft frå 1.1.2010.

Tilbake