Medlemsskap i Den norske kyrkja


Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kyrkja (Dnk). 
Personar som ikkje er døypte, skal ikkje vere registrerte medlemmer i Den norske kyrkja
Personar som flyttar til Noreg, blir medlemmer av kyrkja ved dåp, eller ved innmelding om dei er døypte i eit anna kyrkjesamfunn, anten dette er i Noreg eller i eit anna land.

Her kan du sjekke og ev endre ditt medlemsskap (pålogging via ID-porten)

Tilbake