Ulvungane


Ulvungane har dei siste åra hatt møta sine på Raude kors huset i Haukeli.

Vi møtast annakvar veke, måndag har vore fast møtedag.

Dei siste åra har vi hatt "byggeprosjekt" i skogen attmed Raude kors huset. Inne har vi arbeidsbøkar, konkurransar o.l. Andakt.

Alle gutar frå 2. klasse kan væra med. Det vert om hausten sendt ut brev til alle "gamle" og nye ulvar. Ein spesiell invitasjon til 2. klassingane. Alle møta er frå kl. 17.30-19.00.

Av andre aktivitetar kan vi nemne overnattingstur til Songa, vi er i bassenget og i Storeguthallen.

    

Ulvungane syng under Bispevisitasen i Grunge kyrkje januar 2012


Høgtideleg opptak som fullverdige ulvar. Utdeling av skjorte og skjerf, og ulvungane avlegg ulvelovnaden.

 

Speidargruppas eigen heimeside - Telemark krets

Norges KFUM - KFUK - speidarar

Tilbake