Vinje er en langstrakt kommune, som grensen mot Hardangervidda i nord og mot Tokke i sør. Lengst nord ligger Hardangervidda som møter bebyggelsen ved Møsvatn og Rauland. Kommunen ble opprettet i 1964 ved en sammenslåing av Vinje og Rauland.

Etter å ha startet tirsdag på kirkekontoret i kommunens administrasjonssentrum Åmot, hadde biskopen et møte med landets eneste nynorske muslimske forsamling. Det ble et møte som bekreftet at det er mange gode relasjoner mellom de to trossamfunnene. Det viser og at kulturkollisjoner ofte bli små når en på lokalt nivå opplever god integrering og gjensidig respekt. Kvelden ble avsluttet med kveldsmat sammen med soknerådene.

Etter litt sludd i den kalde vårlufta dagen før startet biskopens følge med et miniverdiseminar på Rauland skule den vårlige 8. mai dagen. Etter å ha vært innom barnehagen på Øyfjell oppvekstsenter og samtalt under lunchen med kommunen fikk biskopen besøke Campus Rauland, en avdeling av Universitetet Sørøst Norge (USI). Med sine 8 campuser fordelt rundt i Sør-Norge er det landets yngste universitetet og Campus Rauland har nasjonalt hovedansvar for høyere utdanning innen tradisjonskunst, folkemusikk og folkekunst.

Møtet med Brita Loftsgarden på Rauland omsorgssenter ble et fint utgangspunkt for kulturkvelden senere på kvelden. Sammen med sin svigerinne hadde hun sydd flagget som vaiet utenfor sykehjemmet. Flagget ble sydd natt til 8.mai 1945 av bleier og laken. Torleiv Austad og Bjørn Sandvik holdt to svært gode foredrag om kirkens motstandskamp under krigen på kulturkvelden i Vinjehuset på kvelden. Før det hadde kommunen invitert til middag for ansatte og biskop. Torsdagen var satt av til samtaler mellom biskop og ansatte, før biskopen fikk besøke barnehagen i Vinje og fikk høre om planen for Vinjesenteret. I prosjektomtalen heter det: Vinje-senteret skal bli det rause museet. En ønsker at en hyllest til Aasmund Olavson Vinje blir et prosaens senter som dokumenterer og formidler diktning og journalistikk på et nasjonalt nivå. Grunnsteinen legges ned 24. mai.

Biskopen rakk også et kort verdiseminar for ungdomsskolen og et seminar for ansatte på sjukeheimen i Vinje der retten til trosutøvelse var tema, før følget vendte hjem torsdags kveld.

Visitasgudstjenesten søndag 12. mai ble holdt i vakre Rauland kyrkje og var samtidig samtalegudstjeneste for konfirmantene i Rauland. Biskopen roste gjestfriheten i sitt visitasforedrag etter gudstjenesten. Videre trakk han fram de gode relasjonene mellom kirke og kommune, og mellom skole og kirke der de gode relasjonene utnyttes til det beste for elevene.

Til rådsmedlemmer og nye kandidater oppfordret biskopen til å tenke stort om arbeidet: - det er her kirkens aktivitet skal forankres!

Staben fikk god kredit for sin dyktighet og sitt engasjement. Ikke minst det diakonale arbeidet som fungerer så godt opp mot aldershjemmet i Vinje, der biskopen åpnet et nytt «stille rom» for å legge til rette for de dype samtalen.

Kulturkvelden og samarbeidet rundt den er noe biskopen vil nevne som et godt eksempel til etterfølgelse andre steder han kommer.