Melding frå sundagsskulen i Øyfjell: Sundagsskulen er i gang!


No startar me opp att med Sundagsskulen eller «Sprell levende» som me også kallar det.Dette er ei samling for ungar frå tre år og oppover.

Sundagsskulen er eit tverrkyrkjeleg samarbeid og samlingane er fordela mellom kyrkja og bedehuset på Sundagar kl. 11.

Her er datoane fram til jol.

 

Ei samling varar omlag ein time, der me har:

- Bibelforteljing

- Song

-  Leik

Stad og dato for samlingane hausten 2022 er:

2 Oktober på Bedehuset

9 Oktober i Kyrkja ( Hausttakkefest)

16 Oktober på Bedehuset

23 Oktober på Trovassli (OBS på tida kl.12-14)

6 November i Kyrkja

13 November på Bedehuset (ev. Familiemøte, men ikkje bestemt enno) 20 November på Bedehuset

4 Desember i Kyrkja

9 Desember Juleverkstad på Bedehuset kl. 17

Med venleg helsing oss i Sundagsskulen

Nunna, Gudny, Åse Anita og Turid

Tilbake