FASTEAKSJONEN SETTE NY INNSAMLINGSREKORD.


Det førebelse innsamlingsbeløpet visar at fasteaksjonen har stt ny rekord. Ein dag etter aksjonsdagen viser resultatet at det er samla inn kr. 80.000.- i Vinje kommune.

Ein stor takk til konfirmantane for eit imponerande arbeid!

 

Rekord for fasteaksjonen i Vest-Telemark

To veker før påske gjekk rundt 40 000 frivillige bøsseberarar frå 1200 kyrkjelydar frå dør til dør og samla inn pengar til Kirkenes Nødhjelps arbeid. I Vest-Telemark har dei i år satt ny rekord i innsamlinga som er heilt avgjerande for å sette i gang store nødhjelpsoperasjonar når katastrofar inntreff.

- Eg trur takksemd må vera ordet etter årets Fasteaksjon, seier Eilev Erikstein som er prostidiakon i Vest-Telemark. Rett under 340 000 vart samla inn i dei seks Vest- Telemark kommunane. Nesten 200 var aktive i innsamlinga. Til å telje, gå med bøsser, laga roder og køyre rundt.

- Eg føler takksemd fordi folk syner så stor solidaritet, og takksemd fordi me har ein slik situasjon at me har noko å gje, legg Eilev til. 

Meldinga er at folk venta på å gje, mange hadde teke ut kontantar, og stadig fleire var gode på vipps.

Somme synes det er rart at Kirkens Nødhjelp held fram med fysiske, dør til dør-innsamling i ei digital tid. Men det slik at folk blir glade for å bli minna om aksjonen når nokon kjem på døra for be om ei gåve, og mange av bøsseberarane melder om trivelege samtaler og kaffeinvitasjonar.

Vinje ligg høgst på statstikken, og har ei auke frå i fjor på over 100 %. Det same har Nissedal og Seljord, medan Tokke toppar kroner per ibuarlista som du finn på Kirkens Bymisjons heimeside.

100 000 løyd av politikarane i Tokke kommune

Meir kjem det også på Tokke-delen. Etter at konfirmantane Peter Fosli Stenseth (f.v) og Tarjei fekk sleppe til med bøsser under tysdagen kommunestyremøte, løyvde politikarane like godt 100 000 til Fasteaksjonen.

Resultat:
Vinje 80 000
Tokke 68 000
Kviteseid 60 000
Seljord 60 000
Nissedal 42 000
Fyresdal 30 000

Tilbake