ÅRSRAPPORT FRÅ PROSTIDIAKON FOR 2021.


ÅRSRAPPORTEN FRÅ PROSTIDIAKONEN 2021

 

Årsrapporten frå prostidiakonen er no klar og kan lesast her.

Tilbake