Edland triangeljenter


Edland triangeljenter er ei avdeling under NKUF - (KFUK/KFUM), jenter frå 2. klasse og oppover så lenge dei vil!

 

Denne vintereren har vi vore mest på SFO-lokalet på skulen.
Vi har møte annankvar veke - onsdagar frå 17.00-19.00

Vi har både inne- og uteaktivitetar, - tekstilarbeid, baking, forskjellige leikar, i gymsal eller basseng ein gong imellom, filmkveld.
Formålet er å gje jentene eit triveleg og meinigsfylt tilbod, sosialt samvær, der dei kristne grunnverdiane ligg i botnen.
Oppstart for nye medlemmar haust og nyttår, men jentene må gjerne koma ellers i året og!

 


Triangeljentene syng under Bispevisitasen i Grunge kyrkje.

Speidargruppas eigen heimeside - Telemark krets

Norges KFUM - KFUK - speidarar

Tilbake