Team Glede


Team Glede er ungar i alderen 10-14 år, som likar song,dans og drama.

 

Dei som vert med i dette teamet, skal få bli kjend med ungar i same alderen frå heile Vinje og Tokke.
Dei skal få lære og vere me å utvikle song, dans og drama til bruk i kyrkjelege aktivitetar.
Du må derfor vere villig til å syne fram det Team Glede lagar på gudstenestar , i ulike kyrkjebygg i Vinje og Tokke.
Samlingane vil bere preg av mykje sosialt, gjennom øving, leikar og gode samtaler. Kvar øving vil me avslutte med kveldsmat.
Øving annakvar tysdag, i lokalet ved sidan av biblioteket kl. 18.30 – 20.15.
Påmelding SMS: 907 25 130 eller E-post: trusopplerar@tokke.kommune.no
 

Tilbake